Sektor IT Jak zatrudniać w IT? Poradnik dla Kandydata
Rynek IT w Krakowie

Wśród czynników określających konkurencyjność sektora technologii informatycznych największe znaczenie nabierają zasoby ludzkie. Istnieje wyraźna zależność między konkurencyjnością kraju czy danej aglomeracji miejskiej, a stopniem aktywności zawodowej ludzi i strukturą ich zatrudnienia. We współczesnej ekonomii panuje dość powszechne przekonanie, że kapitał ludzki stanowi dziś najważniejszy czynnik wzrostu gospodarczego, natomiast inwestycje służące jego powiększaniu w głównym stopniu determinują przewagę konkurencyjną takich miast jak Kraków.

 

To region niosący ogromne szanse inwestycyjne takie jak: potencjał naukowy i badawczy małopolskich uczelni, obecność sektora nowych technologii, jak również duże zasoby wykwalifikowanej, doświadczonej kadry specjalistycznej i menedżerskiej. Atuty jakie niesie ze sobą ten rynek spowodowały napływ inwestycji zagranicznych, a co za tym idzie ogromne nakłady na rozwój rynku pracy oraz spadek stopy bezrobocia do najniższego poziomu w kraju. Kraków stał się miastem łączącym tradycje i kulturę z nowoczesnością przyniesioną przez zagranicznych inwestorów. Jako główny ośrodek regionu, dzięki doskonałemu zapleczu kadrowemu, niższym kosztom pracy, staje się także głównym ośrodkiem informacyjno-usługowym Polski, określanym mianem Autostrady Nowych Technologii i coraz częściej porównywanym z kalifornijską Doliną Krzemową.

O potencjale Krakowa przesądziły w dużej mierze firmy, które już tutaj działają, a więc kilkadziesiąt zagranicznych korporacji dających tysiące miejsc pracy, wśród których znalazły się takie marki jak IBM, Motorola czy Sabre. Zaowocowało to większym zainteresowaniem innych znanych i światowych marek, które automatycznie zaczęły traktować tą lokalizację bardziej poważnie i lokować tutaj oddziały swoich firm. O atrakcyjności miasta przesądza również wspomniana wcześniej bardzo dobrze wykształcona kadra. Każdego roku krakowskie uczelnie wypuszczają na rynek pracy blisko 40-50 tys. absolwentów, którzy wynoszą z uczelni wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach i trendach. Optymistycznie nastrajają również korzystne prognozy demograficzne dla miasta, z których wynika iż miasto nie musi obawiać się spadku liczby ludności.

Poszukujące informatyków firmy krakowskie od kilku lat chłoną specjalistów o kwalifikacjach rzadkich i cennych z punktu widzenia potrzeb firmy oraz prowadzonych projektów informatycznych. Coraz częściej selekcjonują takie osoby spośród kandydatów zamiejscowych. Kraków to raj dla żądnych kariery młodych i utalentowanych ludzi, którzy zjeżdżają tu tłumnie ze wszystkich stron Polski w poszukiwaniu pierwszego miejsca pracy, jak też w celu rozwoju kariery.